LV / EN / DE / RU
Meklēt
Rīgas Brāļu kapi
Ievads Pasākumi Vēsture Apbedījumi Ansamblis Galerija Kontakti

Kapulauks

Centrālais kapu lauks
Gaisa spēku palīgu apbedījumi
Veco strēlnieku nodalījums

Sektors

Māte Latvijas tēla
A
B
C
D
E
Iespējamie apbedījumi

Rinda

I a
I b
II a
II b
III a
III b
IV a
IV b
V a
V b
VI a
VI b
VII a
Meklēt
?! i Uzvārds Vārds Varianti Pakāpe Dzimis Dzim./pierakst. viet Miris
Aleksandrs Ābele Ābele Aleksandrs Ābels kar. 02.01.1903. Rīgas pils. 04.11.1919.
Otto Ābers Ābers Otto virsltn. 06.06.1885. 30.11.1934.
Jānis Āboliņš Āboliņš Jānis kar. 1894 12.02.1920.
Eduards Aire Aire Eduards ģen. 02.06.1876. Naukšēnu pag. 28.05.1933.
Pauls Aleksejevs Aleksejevs Pauls Pavels kar. 18 g.v. Balvu p. 11.11.1919.
Jānis Andersons Andersons Jānis kar. Ropažu pag. 13.11.1920.
Teodors Andersons Andersons Teodors pulkv. 16.02.1890. Padures pag. 16.12.1936.
Vilis Andersons Andersons Vilis kar. 24 g.v. Ulbrok-Stopiņu p. 17.12.1919.
Kārlis Andrejsons Andrejsons Kārlis Andersons virsltn. 08.04.1889. Rīgā 27.03.1929.
Edvards Aplociņš Aplociņš Edvards Eduards kapt. 04.01.1884. Jaunpiebalgas pag 29.10.1933.
Fricis Apriks Apriks Fricis Apriķis kar. 22.01.1920.
Jūlijs Apsītis Apsītis Jūlijs Apsīts Juris kar. 28 g.v. Mālupes p. Valkas 20.11.1919.
Jānis Apšs Apšs Jānis feldš. 06.07.1920.
Pēteris Āre Āre Pēteris virsl. 22.09.1896. 29.04.1921.
Pēteris Asarītis Asarītis Pēteris kar. 06.07.1920.
Miķelis Auderis Auderis Miķelis kar. 17.10.1919.
Gustavs Aueris Aueris Gustavs kar. 07.09.1894. Rīga 24.06.1920.
Kārlis Aumalis Aumalis Kārlis Aumals kar. Cesvaines p. 20.11.1919.
Jānis Auniņš Auniņš Jānis dižkar. 29.10.1900. 29.08.1920.
Jānis Auniņš Auniņš Jānis kar. 13.12.1919.
Fricis Auns Auns Fricis kara inv. 30.11.1888. 11.12.1920.
Ernests Auziņš Auziņš Ernests kar. 04.02.1920.
Simeons Babaškins Babaškins Simeons Babaskins kar. Nēveles apr. 07.01.1920.
Jēkabs Balandiņš Balandiņš Jēkabs kar. 12.08.1896. Kuldīgas apr. 25.09.1920.
Jānis Balodis Balodis Jānis kapt. 16.08.1894. Bauņu pag.,Valm. 16.03.1924.
Kārlis Baltiņš Baltiņš Kārlis pulkv. 06.10.1873. Jeru pag. 22.03.1939.
Jānis Baņķis Baņķis Jānis kar. Groskavas (?) pag. 07.01.1920.
Jānis Bārčs Bārčs Jānis Bārts kar. Naukšenu p.Rēzek 10.03.1920.
Jānis Beikerts Beikerts Jānis Blikerts kar. 12.10.1900. no Rīgas 04.11.1919.
Roberts Beldaus Beldaus Roberts Beldavs kapt. 01.02.1896. 24.04.1921.
Pēteris Bergs Bergs Pēteris kar. 17.12.1919.
Heinrichs Berķis Berķis Heinrichs Berģis virsl. 03.10.1885. Rīgā 14.06.1925.
Otto Bērziņš Bērziņš Otto kar. 12.07.1920.
Gothards Bīriņš Bīriņš Gothards Biring kar. 10.03.1882. 10.02.1920.
Andrejs Bitenieks Bitenieks Andrejs kar. 26 g.v.; 21 g.v. Zariņa p.,Grobiņas a. 30.12.1919.
Jānis Bitenieks Bitenieks Jānis Jēkaba d. kar. 27 g.v. Laicēnu;Lizmanes 18.02.1920.
Pēteris Blāķis Blāķis Pēteris kar. 31.01.1875. Rūjenes p.,Valm.a 28.09.1920.
Roberts Blaus Blaus Roberts kapt.ltn. 01.12.1884. Taurupes pag. 29.11.1937.
Sergejs Bloms Bloms Sergejs kapt. lidotājs 08.10.1897. Barkavas pag. 26.08.1928.
Eduards Blūmenfelds Blūmenfelds Eduards kapr. 27.09.1897. 05.07.1920.
Andrejs Bogdanovičs Bogdanovičs Andrejs kapr. 14.01.1920.
Matvejs Bolšaitis Bolšaitis Matvejs kar. Kauņas apr. 14.01.1920.
Monvids Boms Boms Monvids Bomis kapt. 11.10.1896. dzim. Rīgā 20.05.1921.
Augusts Brātuška Brātuška Augusts Bratuška kar. 14.01.1920.
Žanis Brencis Brencis Žanis kar. 20.11.1919.
Jēkabs Brēže Brēže Jēkabs Breže pulkv.-ltn. 31.01.1888. Liepājā 27.10.1935.
Pēteris Briedis Briedis Pēteris Briede kar. 20.11.1919.
Ādolfs Brikmanis Brikmanis Ādolfs Brinkmanis virsltn. 30.06.1897. Rīgā 14.12.1930.
Alfrēds Brītiņš Brītiņš Alfrēds Bītiņš Alberts kar. 17 g.v. 1900. Smiltenes pag. 20.11.1919.
Arveds Brodis Brodis Arveds Brods Arvids kar. 14.01.1920.
Paulis Bruņinieks Bruņinieks Paulis plkv.-leitn. 15.11.1888 Saukas pag. 28.10.1923.
Kārlis Brūveris Brūveris Kārlis Brūvers kar. 23.12.1919.
Osips Bublovičs Bublovičs Osips kar. 23 g.v. 16.07.1920.
Andrejs Bucenieks Bucenieks Andrejs kar. 09.(22.)10.1891. Ilūkstes apr. 11.08.1920.
Kārlis Builis Builis Kārlis Buils Emmas d. kar. 20 g.v. 1900. Naukšenu p. 10.11.1919.
Roberts Bulle Bulle Roberts Bullis virsltn. 12.05.1896. Rīgā 25.04.1929.
Jānis Bullis Bullis Jānis Bulle kar. Līvbērzes pag. 17.12.1919.
Jānis Bumbiers Bumbiers Jānis Bumbieris kar. 22.10.1891. Liepāja 30.07.1920.
Kārlis Burkāns Burkāns Kārlis kar. 24 g.v. 12.02.1920.
Jānis Bušs Bušs Jānis Buša šķūtn.; kar Baižkalna pag. 17.12.1919.
Fridrichs Cauna Cauna Fridrichs Caune Alekša d. kar. 7.06.1900 Annas p.Valkas apr. 20.11.1919.
Kārlis Cauna Cauna Kārlis Caune kar. 27 g.v.; 36 g. Saukas p. 20.11.1919.
Jānis Cēberis Cēberis Jānis Cebers kar. 16.12.1899. Lielstraupes pag. 01.01.1920.
Jēkabs Celmiņš Celmiņš Jēkabs kar. 29 g.v., 1890. Biržu p., no Rīgas 03.11.1919.
Jūlijs Celms Celms Jūlijs virsltn. 29.09.1879. Pedeles(Lugažu) p. 09.05.1935.
Eduards Ceplītis Ceplītis Eduards pulkv.-ltn. 10.12.1892. Ceraukstes p. 25.06.1940.
Teodors Cimermans Cimermans Teodors Cimmermans kar. 07.01.1920.
Dāvids Cīraks Cīraks Dāvids Zīraks kar. 20.11.1919.
Bērtulis Cīrulis Cīrulis Bērtulis feldš. 20.11.1886.(34 g.) 04.06.1920.
Alfreds Čikste Čikste Alfreds kar. 25.04.1901.(19 g.) 21.08.1920.
Jūlijs Daume Daume Jūlijs Julius kar. 18.02.1920.
Nikolajs Dekeris Dekeris Nikolajs virsl.,lidotājs 18.05.1893. 06.11.1931.
Aleksandrs Dērums Dērums Aleksandrs Derums vaktsleitn. 10.04.1889. Kārļu pag. 19.09.1927.
Voldemārs Dimze Dimze Voldemārs kapt., lidotājs 09.08.1902. Ipiķu pag. 22.04.1942.
Jānis Dinne Dinne Jānis pulkv.-ltn. 12.09.1897. Dzērves pag. 10.08.1938.
Jānis Ditmeris Ditmeris Jānis Ditmers kar. Rīga 15.06.1920.
Jēkabs Dombrovskis Dombrovskis Jēkabs kapt. 22.08.1893. Elejas pag. 27.08.1935.
Kārlis Dreibergs Dreibergs Kārlis kar. 14.01.1920.
Fricis Dreimanis Dreimanis Fricis kar. 17.12.1919.
Jānis Druvmalis Druvmalis Jānis kar. 19.01.1920.
Jānis Dudde Dudde Jānis Johans -Oskars pulkv.-ltn. 27.07.1884. Abavas pag. 11.05.1930.
Alfons Dūmiņš Dūmiņš Alfons Dūniņš kar. 23.12.1919.
Aleksandrs Dunskis Dunskis Aleksandrs kar. 12.07.1920.
Antons Džigurs Džigurs Antons DžigurisFricis Jāņa d. kar. 1899.; 20 g.v. Balvu pag. 30.12.1919.
Krišjānis Engels Engels Krišjānis kapr. 09.07.1920.
Alberts Eriņš Eriņš Alberts Ēriņš kar. 18 g.v., 1902. 12.02.1920.
Ādams Eromonovs Eromonovs Ādams Jeromonovs? Jeromans kar. 22 g.v. 03.02.1920.
Jānis Ēveris Ēveris Jānis Evers kar. 07.04.1901. Ķirbižu p. 04.11.1919.
Roberts Ezergailis Ezergailis Roberts Augusta d. kar. 02.01.1900. Gatardas p. Cēsu a. 16.10.1919.
Vilhelms Ezerkalns Ezerkalns Vilhelms kar. 17.12.1885. 15.12.1919.
Jānis Fedorovs Fedorovs Jānis Feodorovs kar. 20 g.v. Višgorodas p.Plesk. 02.03.1920.
Žanis Frēdersons Frēdersons Žanis kar. Valles pag. 09.06.1920.
Jūlijs Freijs Freijs Jūlijs kar. 23.04.1877(43 g.) 26.09.1920.
Teodors Fukšis Fukšis Teodors FuksisPušķisDukšis kar. 22 g.v. 21 g. Bukaišu Šauļu a. 17.12.1919.
Jānis Gailis Gailis Jānis kar. Emburgas pag. 20.11.1919.
Jānis Gailis Gailis Jānis Gaile Mārtiņa d. kar. 27 g.v. Skultes p. 20.11.1919.
Kārlis Gailis Gailis Kārlis kar. 20 g.v. Emburga 20.11.1919.
Arnolds Garancis Garancis Arnolds Garants kar. 17.09.1902. 03.11.1919.
Juris Gerkens Gerkens Juris Gerkans Julijs kar. 21 g.v. Skrundas p. 20.11.1919.
Jānis Geske Geske Jānis leitn. 07.08.1897. Burtnieku pag. 16.02.1930.
Jānis Gobnieks Gobnieks Jānis pulkv. 04.01.1889. Panevēžas apr. 07.02.1931.
Dmitrijs Gotšalks Gotšalks Dmitrijs av. vltn. 06.04.1893. 29.01.1930.
Oskars Graudiņš Graudiņš Oskars kar. 23.06.1895. Lēdurgas p. 03.11.1919.
Jānis Graudovskis Graudovskis Jānis Grandovskis kar. 20.11.1919.
Roberts Graudovskis Graudovskis Roberts Grandovskis kar. 20.11.1919.
Eduards Gredovskis Gredovskis Eduards Gradovskis kar. 24 g.v. 26.07.1920.
Michails Greidans Greidans Michails kar. 10.01.1921.
Rūdolfs Grendzis Grendzis Rūdolfs Grendze kar. 26.11.1894.(27 g.) 12.12.1920.
Kārlis Grieznis Grieznis Kārlis Griezne kar. 20 g.v. Valkas a.Koslieku p 12.11.1919.
Aleksandrs Grigorjevs Grigorjevs Aleksandrs virsl. Daudzevas muiža 30.07.1920.
Jānis Grīnbergs Grīnbergs Jānis kar. Popes pag.Ventsp. 22.01.1920.
Pēteris Grīnbergs Grīnbergs Pēteris kar. 23.12.1919.
Jēkabs Gūtmans Gūtmans Jēkabs Gūtmanis kar. 12.02.1920.
Nikolajs Gūtmans Gūtmans Nikolajs Gūtmanis kar. 24.04.1899. Liepāja 10.08.1920.
Jānis Ikaunis Ikaunis Jānis kar. 07.01.1920.
Romans Īzaks Īzaks Romans Izaks, Isaks kar. 27 g.v.; 21 g.v. Sprestiņu p. Valm.a. 23.12.1919.
Kārlis Jākobsons Jākobsons Kārlis kapt. 15.02.1885. Talsu apr. 07.10.1929.
Adolfs Jansons Jansons Adolfs serž. 01.06.1898. Rīgā 08.10.1919.
Alfrēds Jansons Jansons Alfrēds Mārtiņa d. kar. 20 g.v. 10.03.1920.
Augusts Jansons Jansons Augusts leitn. 24.08.1892 Sesavas dr. 04.11.1921.
Jūlijs Jansons Jansons Jūlijs pulkv. 28.11.1880. Sāvienā 27.01.1937.
Kārlis Jansons Jansons Kārlis kar. 33 g.v. Bauskas apr. 12.02.1920.
Nikolajs Jansons Jansons Nikolajs kar. Durbes pag. 22.01.1920.
Arnolds Jaunslāvietis Jaunslāvietis Arnolds Reiņa d. kar. 20 g.v., 21 g.v. Alsviķu p. 20.11.1919.
Jēkabs Jegorovs Jegorovs Jēkabs kar. Bolovskas p.Plesk. 02.03.1920.
Jānis Jēkabsons Jēkabsons Jānis kar. 23.12.1919.
Rūdolfs Jērums Jērums Rūdolfs kar. 23.12.1919.
Egons Jirgensons Jirgensons Egons Juergenssens vltn., lidotājs 10.08.1901. 13.12.1929.
Jūlijs Jirgensons Jirgensons Jūlijs Juliuss kapt. 31.05.1892. Lugažu pag. 1710.1927.
Jānis Jones Jones Jānis kar. Medzes pag. 12.02.1920.
Roberts Juraitis Juraitis Roberts kar. 14.01.1920.
Aleksandrs Kalniņš Kalniņš Aleksandrs leitn. 03.11.1896. 29.03.1919.
Aleksandrs Kalniņš Kalniņš Aleksandrs kara inv. 10.11.1885.(35 g.) 23.11.1920.
Andrejs Kalniņš Kalniņš Andrejs kar. 20 g.v. Bērzones pag. 20.11.1919.
Indriķis Kalniņš Kalniņš Indriķis leitn./prap. 13.04.1896. Rundāles pag. 09.09.1917.
Pēteris Kalniņš Kalniņš Pēteris kar. 24 g.v. Odzenes p.,Cēsu a 12.11.1919.
Teodors Kalniņš Kalniņš Teodors kar. 14.01.1920.
Vladimirs Kalniņš Kalniņš Vladimirs Voldemārs kar. 29.07.1898. 07.11.1919.
Eduards Kampars Kampars Eduards virsltn. 26.09.1900. Rīgā 03.07.1928.
Eduards Kandis Kandis Eduards kar. 30.12.1919.
Kārlis Kankars Kankars Kārlis Kaukars kar. 18 g.v. Raunas p. Cēsu apr. 20.11.1919.
Rolands Kapūns Kapūns Rolands serž. 22.05.1892. Jaunsaules pag. 27.12.1919.
Jānis Kārkliņš Kārkliņš Jānis leitn. 12.04.1902. Neretas pag. 04.06.1926.
Augusts Karus Karus Augusts kar. 28 g.v. no Rīgas 20.11.1919.
Augusts Karus Karus Augusts serž. 31.12.1901. 28 g. no Rīgas 20.11.1919.
Jāzeps Kasperskis Kasperskis Jāzeps kar. Viļņa 03.02.1920.
Kārlis Kaucis Kaucis Kārlis kar. 21 g.v. Ēveles p. 20.11.1919.
Kārlis Kaudzītis Kaudzītis Kārlis pulkv.-ltn. 09.01.1895. Taurenes pag. 24.04.1937.
Morics Kaufelds Kaufelds Morics Marcis kar. 04.05.1901.(20 g.) no Rīgas 23.12.1919.
Aleksandrs Kaugars Kaugars Aleksandrs plkv.-leitn. 18.10.1893. Rīgā 10.01.1928.
Hermanis Kauliņš Kauliņš Hermanis kapt. 14.09.1897. Ventspilī 30.06.1937.
Andrejs Kauninieks Kauninieks Andrejs kar. 06.07.1920.
Rūdolfs Kenne Kenne Rūdolfs kar. Šenbergas p.,Bau. 12.02.1920.
Juris Kesbergs Kesbergs Juris Resbergs kar. 30 g.v. 14.01.1920.
Ignāts Kivlenko Kivlenko Ignāts kar. Vitebskas gub. 13.11.1920.
Severiņš Kleinbergs Kleinbergs Severiņš Jānis Severins virsl. 20.11.1897. 16.11.1921.
Voldemārs Kleins Kleins Voldemārs serž. 20 g.v.; 27 g.v. no Rīgas 20.11.1919.
Augusts Kleinšmits Kleinšmits Augusts kar. Dunalkas pag. 12.02.1920.
Antons Kļava Kļava Antons Kļavis pulkv.-ltn. 25.02.1887. Skujenes pag. 11.04.1936.
Pēteris Kociņš Kociņš Pēteris kar. Gārsenes pag. 22.01.1920.
Pēteris Kolbergs Kolbergs Pēteris kar. 15.09.1898. Lēdurgas pag. 05.02.1920.
Eduards Kopmanis Kopmanis Eduards Kopmans kar. 20 g.v.,6.06.1899. Ropažu p. 20.11.1919.
Osips Kovaļevskis Kovaļevskis Osips Kovaļskis kar. 22.01.1920.
Andrejs Krastiņš Krastiņš Andrejs kar. 22 g.v. Skaistkalnes p. 23.12.1919.
Vilis Krastiņš Krastiņš Vilis kar. Naukšēnu pag. 02.03.1920.
Augusts Kreibergs Kreibergs Augusts Kleinbergs Augusts-Vilis kar. 08.02.1900.(19 g.) 16.01.1920.
Jānis Kreicbergs Kreicbergs Jānis kar. Zaļenieku pag. 14.01.1920.
Ansis Krievs Krievs Ansis kapt. 20.01.1897. Zlatoustā, Ufas gub 22.12.1925.
Jānis Krilovs Krilovs Jānis kar. Piltene, Ventsp.ap. 03.02.1920.
Pēteris Krumbergs Krumbergs Pēteris kar. 24 g.v.; 1896. 16.07.1920.
Jānis Krūmiņš Krūmiņš Jānis kar. 19 g.v. Limbažu p. 20.11.1919.
Arveds Kukainis Kukainis Arveds Arvīds leitn. 22.12.1898. Rīgā 13.01.1925.
Gendriks Kukugans* Kukugans Gendriks Kivkucans kar. 20 g.v. Balvu p. 20.11.1919.
Jūlijs Kupča Kupča Jūlijs kapt.ltn. 25.09.1901. Aiviekstes pag. 09.11.1934.
Osips Kuršins Kuršins Osips kar. 10.08.1920.
Ernests Ķesteris Ķesteris Ernests kar. Golberga p.Valkas 03.02.1920.
Jēkabs Ķikulis Ķikulis Jēkabs kar. 30.07.1920.
Andrejs Ķikutis Ķikutis Andrejs kara inv. 30.12.1920.
Nikolajs Labrencis Labrencis Nikolajs virsl. 01.04.1893. Rīgā 22.06.1925.
Rūdolfs Lācis Lācis Rūdolfs kar. 29.12.1897.(23 g.) Palsmanes p. 17.12.1919.
Jūlijs Lācītis Lācītis Jūlijs Lācīts Lācis Julius kar. 23 g.v. 18 g. Palsmanes p. 17.12.1919.
Voldemārs Lācītis Lācītis Voldemārs kar. 12.10.1920.
Matīss Lāva Lāva Matīss pulkv.-ltn. 02.04.1892. Kursīšu pag. 11.09.1935.
Jānis Lāvenieks Lāvenieks Jānis Lavenieks kar. 03.02.1920.
Jānis Lediņš Lediņš Jānis kar. 18.02.1920.
Pēteris Leimans Leimans Pēteris Leimanis kapt. 08.08.1891. Jaunpiebalgā 09.05.1928.
Eduards Leitis Leitis Eduards Leite kar. Jelgava 02.03.1920.
Pēteris Leja Leja Pēteris Leijs Pēteris-Jānis kar. 18.10.1892. 15.10.1919.
Gustavs Līcietis Līcietis Gustavs virsltn. 01.01.1893. Slokā 29.03.1935.
Pēteris Līcis Līcis Pēteris kar. 30.12.1920.
Indriķis Lielmans Lielmans Indriķis Lielmanis kar. 10.11.1882.(37 g.) 24.06.1920.
Arnolds Liepiņš Liepiņš Arnolds kar. Rīga 11.09.1920.
Pēteris Liepiņš Liepiņš Pēteris kar. 10.08.1920.
Alfreds   (?)** Līkais Līkais Alfreds (?) Jānis kar. 14.02.1895. 14.01.1920.
Antons Lipnickis Lipnickis Antons kar. 32 g.v. no Viļņas gub. 02.03.1920.
Roberts Lode Lode Roberts virsltn. 03.10.1900. Dreiliņu pag. 06.10.1928.
Kārlis Lorencis Lorencis Kārlis Lorencs kar. Jercēnu mž.Valka 02.03.1920.
Edvards Luchts Luchts Edvards Eduards kar. 26.06.1874.(46 g.) 30.12.1920.
Eduards Lūciņš Lūciņš Eduards kar. 29.12.1900. 04.01.1921.
Viktors Lučkovskis Lučkovskis Viktors Luckovskis kar. Igumaras s.Minsk 22.01.1920.
Krišs Malcītis Malcītis Krišs Malcits kar. 21 g.v. 10.03.1920.
Oskars Mālmans Mālmans Oskars Mālmanis kapt. 13.01.1879. 05.02.1922.
Gustavs Mārtinsons Mārtinsons Gustavs Mārtiņsons virsl. 14.06.1899. Rīgā 14.06.1925.
Jāzeps Mass Mass Jāzeps Marss kar. 17 g.v. 12.02.1920.
Eduards Meistars Meistars Eduards Meisters kapt. 06.05.1896. Rīgā 21.11.1929.
Eduards Metums Metums Eduards Mettums kapt.,lidotājs 05.03.1895. no Smiltenes 26.08.1928.
Andrejs Michailovs Michailovs Andrejs kar. 03.05.1904.;18 g. Smoļenskas gub. 03.11.1919.
Jānis Miglavs Miglavs Jānis plkv. 21.03.1875. Arakstes pag. 16.12.1927.
Kārlis Miglonis Miglonis Kārlis Miglons kar. 19 g.v. Patkules p, Cēsu 30.12.1919.
Jānis Miķelsons Miķelsons Jānis kar. no Rīgas 22.01.1920.
Roberts Milke Milke Roberts Jūlija d. kar. 07.01.1920.
Jānis Milleris Milleris Jānis Millers plkv.-leitn. 28.04.1887. Liepājā 31.031930.
Jānis Millers Millers Jānis kar. 05.11.1920.
Aleksis Morgenšteins Morgenšteins Aleksis kar. 19 g.v. 22.07.1920.
Eduards Mucenieks Mucenieks Eduards virsltn. 12.08.1900. Meiru pag. 28.11.1937.
Jānis Nāgelis Nāgelis Jānis Nagels kar. 12.02.1920.
Eduards Nagla Nagla Eduards Nagle kar. 23.12.1919.
Otto Niedra Niedra Otto kar. 10.03.1920.
Hermanis Noriņš Noriņš Hermanis pulkv.-ltn. 01. 07.1896. Ķirbižu pag. 16.02.1934.
Žoržs Nosovs Nosovs Žoržs kar. Rēvele (Tallina) 12.02.1920.
Viktors Okanis Okanis Viktors Okans kar. 28.06.1900.(v.st.) 10.01.1921.
Žanis Osis Osis Žanis kar. 03.02.1920.
Edmunds Osītis Osītis Edmunds kar. 16.02.1900. 07.01.1921.
Jānis Voldem. Ošs Ošs Jānis Voldem. kapt. 06.10.1890. Galgovskas pag. 31.03.1937.
Pēteris Ozoliņš Ozoliņš Pēteris kapt. 05.03.1894. Veckalsnavas pag. 10.03.1926.
Voldemārs Ozollapiņš Ozollapiņš Voldemārs kar. 11.06.1891. 14.08.1920.
Jānis Ozols Ozols Jānis kapr. Rujenes p. 17.12.1919.
Arturs Pālis Pālis Arturs Pāls kar. 20.11.1919.
Otto Paulis Paulis Otto Pauls kar. 10.04.1903.(18 g.) Rīgā 15.10.1919.
Arnolds Paulockis Paulockis Arnolds pulkv.-ltn. 26.09.1892. Cērkstes pag. 11.01.1934.
Eduards Pauts Pauts Eduards 1900.g. 6.februāris 1947.g. 12.februāris
Kārlis Pelītis Pelītis Kārlis virsltn. 04.09.1890. 29.10.1936.
Jānis Pētersons Pētersons Jānis serž. 02.04.1882. 06.01.1921.
Kārlis Pētersons Pētersons Kārlis kar. 03.02.1920.
Bincis Petrāns Petrāns Bincis Petrans Vincis kar. 22.01.1920.
Fricis Petrovičs Petrovičs Fricis kapr. 09.12.1894. 12.12.1919.
Alfreds Plataiskalns Plataiskalns Alfreds kar. 03.03.1900.;19 g. J.-Laicenes;J.-Lizd.p. 13.11.1919.
Augusts Plaudis Plaudis Augusts kar. 1890 Puiķeles p.,Valm.a 07.08.1920.
Jānis Pļaviņš Pļaviņš Jānis kar. 28.02.1890. Kokneses p. 09.12.1919.
Eižens Podnieks Podnieks Eižens bēglis 02.10.1920.
Pēteris Portiņš Portiņš Pēteris kar. 20 g.v. Vec-Altes pag. 22.01.1920.
Jūlijs Potseps Potseps Jūlijs Poceps Jūlius kar. 26 g.v.; 32 g.v. Piņķu p., Smiltenē 30.12.1919.
Emils Prēdelis Prēdelis Emils kar. 06.05.1900. Litenes p.,Valkas a. 04.08.1920.
Jānis Preiss Preiss Jānis kar. 30.12.1919.
Pēteris Priede Priede Pēteris kar. 28 g.v. no Rīgas 20.11.1919.
Kārlis Pūliņš Pūliņš Kārlis kar. 26.01.1901. Sarkanmuižas p. 03.02.1920.
Ernests Puniņš Puniņš Ernests Pulciņš Pukin Pūciņš kar. 35 g.v. Kuldīgas p. 17.12.1919.
Eduards Pupainis Pupainis Eduards kar. 19 g.v. no Liepājas 2011.1919.
Jānis Pupiņš Pupiņš Jānis kar. 20.11.1919.
Arnolds** Puriņš Puriņš Arnolds kar. 1896 Rīgā 17.12.1919.
Indriķis Purns Purns Indriķis Purnis kar. 25.03.1889. 29.01.1920.
Jānis Puse Puse Jānis kar. 20.11.1919.
Narciss Pušķelis Pušķelis Narciss Puškels ltn., lidotājs 24.10.1896. 1920
Arvīds Putriņš Putriņš Arvīds kapt. 01.05.1892. Olaines pag. 19.06.1931.
Aleksandrs Ramāns Ramāns Aleksandrs Rāmanis, Romāns kapt. 20.09.1898. Slokā 20.07.1927.
Jēkabs Raņķis Raņķis Jēkabs kar. Ķirbižu pag.Valm.a. 10.03.1920.
Jānis Raucis Raucis Jānis Rancs Rausus ? kar. 1899 Rīgā 17.12.1919.
Voldemārs Rauhmanis Rauhmanis Voldemārs kapt. 22.04.1893. Liepājā 02.10.1940.
Jānis Resnais Resnais Jānis pulkv.-ltn. 01.06.1889. Vecpiebalgas p. 13.06.1930.
Fridrichs Revalds Revalds Fridrichs Rēvalds vltn. 17.09.1896. Talsu apr. 02.01.1934.
Aleksandrs Richters Richters Aleksandrs Richteris Aleksanders kar. 14.01.1920.
Kārlis Riekstiņš Riekstiņš Kārlis kapr. 20.11.1919.
Jānis Ripiņš Ripiņš Jānis Repin kar. 20.11.1919.
Nikolajs Ritenbergs Ritenbergs Nikolajs av.kapt. 19.09.1897. 12.08.1931.
Konstantins Rītiņš Rītiņš Konstantins Konstancis kar. 1891. Ozolmuižas p.,Rēz. 03.02.1920.
Jānis Robežnieks Robežnieks Jānis Jānis Roberts kapt. 26.01.1899. Rīgā 06.03.1936.
Ludvigs Robežnieks Robežnieks Ludvigs virsltn. 24.01.1891. Daugavpilī 24.01.1931.
Jānis Romanovs Romanovs Jānis J.Vilhelms Heinrichs leitn. 13.10.1893. 07.04.1930.
Kārlis Ronis Ronis Kārlis kar. 12.09.1896. Talsi 07.08.1920.
Kārlis Roze Roze Kārlis Jāņa d. kar. 22 g.v. no Liepājas 07.01.1920.
Vilis Rozenbergs Rozenbergs Vilis kar. Rīga 07.01.1920.
Rūdolfs Rozītis Rozītis Rūdolfs pulkv. 06.05.1883. Smiltenes pag. 11.06.1940.
Ansis Rožāns Rožāns Ansis kar. 07.01.1920.
Eduards Rubenis Rubenis Eduards Rubens kapt. 01.08.1887. Saleniekos 11.04.1921.
Pauls Rucelis Rucelis Pauls av.vltn. 04.09.1902. 13.12.1929.
Hermanis Rudzītis Rudzītis Hermanis kar. 17 g.v Ādažu pag. 22.01.1920.
Žanis Rūfelds Rūfelds Žanis kar. 13.01.1891. 10.10.1920.
Jānis Rullis Rullis Jānis Rulle Žanno Žanis vltn.,lidotājs 04.07.1897. Cieceres pag.Kuld.a. 29.07.1920.
Aleksandrs Runcis Runcis Aleksandrs pulkv.-ltn. 14.02.1895. Lauru kolon.,Plesk. 08.03.1936.
Antons Runcis Runcis Antons kar. 07.(?)11.1920.
Fricis Sapiets Sapiets Fricis Sāpiets virsltn. 17.10.1892. Ērberģes pag. 04.01.1935.
Fricis Sermulītis Sermulītis Fricis kar. 19.10.1891. 20.01.1921.
Jānis Seskis Seskis Jānis Seske kar. 23.12.1919.
Vilis Sidlovskis Sidlovskis Vilis Šidlovskis kar.;serž. 25 g.v. no Liepājas 23.12.1919.
Jānis Skapītis Skapītis Jānis kar. Liepāja 03.02.1920.
Rūdolfs Skomba Skomba Rūdolfs Skamba kar. Alsviķu p.Valkas apr. 20.11.1919.
Teodors Skujenieks Skujenieks Teodors Jēkaba d. pulkv. 19.10.1890. Rīgā 21.05.1927.
Jānis Skujiņš Skujiņš Jānis kar. 14.01.1920.
Jānis Slisis Slisis Jānis Sliss Johans kar. 17.08.1895. Rīga 09.06.1920.
Žanis Smiltnieks Smiltnieks Žanis virsltn. 27.04.1893. 28.04.1931.
Aleksejs Sniedze Sniedze Aleksejs kara inv. 27.09.1920.
Ludvigs Sniedze Sniedze Ludvigs kara ier. 12.10.1899. Rīgā 08.03.1928.
Jānis Snuķis Snuķis Jānis Šnuķis kapt. 06.01.1894. 05.01.1923.
Radions Soboļevs Soboļevs Radions kar. 03.02.1920.
Eduards Sose Sose Eduards kar. 32 g.v. Valmieras apr. 20.11.1919.
Francis Sotņiks Sotņiks Francis kar. Preiļu pag. 10.03.1920.
Pēteris Spodris Spodris Pēteris Spodriņš Spodra kar. 21 g.v. Saukas p. 20.11.1919.
Antons Spolītis Spolītis Antons kapt. 03.10.1893. 20.08.1917.(v.s
Jānis Sprudzens Sprudzens Jānis kar. 03.02.1920.
Pēters Spuļģe-Spuļģis Spuļģe-Spuļģis Pēters Spulge-Spulģis kapt. 22.07.1896. Dignājas pag. 01.01.1922.
Antons Stačka Stačka Antons Štačka kar. Rubeņu p.Ilūkstes a 12.02.1920.
Jānis Stalacis Stalacis Jānis Stalacs kar. 20 g.v. 12.12.1919.
Jānis Steigmanis Steigmanis Jānis Šteigmans kar. 1897 20.12.1920.
Osips Stols Stols Osips kar. Krāslavas pag. 22.11.1920.
Miķelis Strādis Strādis Miķelis Strade kar. Jaunjelgavas apr. 10.08.1920.
Aleksis Strazdiņš Strazdiņš Aleksis kar. Balvu pag. 09.06.1920.
Fricis Strazdiņš Strazdiņš Fricis pulkv.-ltn. 03.08.1893. Rīgā 22.05.1938.
Leonards Strazdiņš Strazdiņš Leonards Vilis Leonhards pulkv.-ltn. 20.07.1896. Rīgā 01.08.1934.
Herberts Strazdiņš* Strazdiņš Herberts kar. 10.09.1900.(20 g.) 12.12.1919.
Jānis Streipa Streipa Jānis pulkv. 31.10.1892. Jaunpiebalgas p. 03.04.1941.
Paulis Strēlnieks Strēlnieks Paulis virsl. 16.06.1896. Sēlpils pag. 21.10.1929.
Roberts Stūris Stūris Roberts kar. 07.01.1920.
Arvids Sūna Sūna Arvids virsltn. 08.06.1898. Valkā 18.07.1934.
Eriks Sūrmanis Sūrmanis Eriks Surmans kar. 22.01.1920.
Jānis Susis Susis Jānis Suse kar. 20.11.1919.
Eduards Šmidts Šmidts Eduards Šmits plkv.-leitn. 23.02.1890. Arakstes mž. 22.03.1924.
Jānis Šnore Šnore Jānis kar. 10.11.1919.
Jānis Štāls Štāls Jānis Gerta d. kar. 20 g.v. Lieģu p.,Grobiņas a. 20.11.1919.
Kārlis Šteinbriks Šteinbriks Kārlis virsl. 10.02.1896. Alšvangas pag. 02.01. 1927.
Voldemārs Štekerhofs Štekerhofs Voldemārs kapt. 15.10.1902. Zūru pag. 17.04.1942.
Teodors Štilis Štilis Teodors Štils kar. 07.04.1885. 12.12.1919.
Andrejs Štubis Štubis Andrejs Stube kar. Bestes mž.Ventsp. 02.03.1920.
Jānis Šūmanis Šūmanis Jānis kapt.ltn. 18.09.1898. Kosas pag. 15.04.1934.
Kazimirs Tadensis Tadensis Kazimirs Tadenšis Tadenša kar. 30.12.1920.
Aleksandrs Taube Taube Aleksandrs kapt. 06.02.1896. Rīgā 24.12.1924.
Jānis Taukiņš Taukiņš Jānis kar. Mālpils pag.,Rīgas 03.02.1920.
Aleksandrs Taumanis Taumanis Aleksandrs Kārlis pulkv.-ltn. 17.05.1889. Vilces pag. 07.04.1936.
Fricis Terands Terands Fricis kar. Annas p.Tukuma a. 12.02.1920.
Jānis Tidriks Tidriks Jānis kar. 17 g.v. Pabažu,Ropažu 22.01.1920.
Alfreds Tillis Tillis Alfreds Tiļļa Tilla kar. 01.04.1901. Zvārdes Vecšvārdes 07.01.1920.
Indriķis Tiltiņš Tiltiņš Indriķis Alfreds kara inv. 07.04.1891. 26.07.1920.
Jūlijs Tors Tors Jūlijs Toors Julius kar. 30.12.1919.
Fridrichs Toste Toste Fridrichs kar. 07.01.1920.
Arturs Trepiņš Trepiņš Arturs kar. 07.11.1900.(20 g.) 23.10.1920.
Jānis Tropiņš Tropiņš Jānis kar. 22 g.v. Prauliņu p.Mad.a. 23.12.1919.
Alberts Turks Turks Alberts kar. 07.01.1920.
Pēteris Ūdris Ūdris Pēteris Ūdis kar. 23 g.v.(33 g.v.) Jumurdas p.Cēsu a. 12.02.1920.
Alfreds Ulmanis Ulmanis Alfreds kapt. 19.03.1894. Ozolnieku pag. 21.08.1917.
Roberts Upenieks Upenieks Roberts kapr. 03.02.1920.
Antons Upenis Upenis Antons Upins kar. 07.05.1881. 10.09.1920.
Arnolds Upītis Upītis Arnolds Upīts kar. Numurmuiža Rīgas a 25.10.1920.
Kazimirs Vaičus Vaičus Kazimirs dižkar. 04.08.1920.
Jēkabs Varens Varens Jēkabs Vārens kapt. 11.07.1898. Ceraukstes p. 20.05.1942.
Konstantins Vasiljevs Vasiljevs Konstantins Vasiļjevs kar. 30.12.1920.
Arveds Veidemanis Veidemanis Arveds Arvīds-Otomars kapt. 16.08.1891. Rīgā 10.11.1925.
Ansis Veilands Veilands Ansis kapr. Jelgava 14.01.1920.
Aleksandrs Veismanis Veismanis Aleksandrs kar. Rīga 02.03.1920.
Jānis Vēriņš Vēriņš Jānis Verin Veriņ kar. 07.01.1920.
Nikolajs Vickopfs Vickopfs Nikolajs Vickops leitn. 08.03.1874. Skrīveros 2311.1929.
Kārlis Vīksne Vīksne Kārlis kapt. 09.12.1889. Rīgā 03.05.1937.
Jānis Vīksniņš Vīksniņš Jānis Vīksnīts kar. 31 g.v. Vec-Kalsnavas p. 22.01.1920.
Kārlis Villeris Villeris Kārlis sanit. 1884.(36 g.) 26.07.1920.
Jānis Vīndedzis Vīndedzis Jānis plkv.-leitn. 12.02.1892. Kačānu mž. Lietuvā 03.01.1926.
Mārtiņš Vītoliņš Vītoliņš Mārtiņš jūras av.kapt. 13.11.1890. 06.11.1931.
Matīss Vītols Vītols Matīss kar. 07.12.1919.
Otto Zalo * Zalo Otto Salo Otto-Jānis kar. 26.12.1898.(22 g.) 06.07.1920.
Andrejs Zamrovskis Zamrovskis Andrejs Zemrovskis kar. 08.12.1891. Durbes p. 15.10.1919.
Pēteris Zarāns Zarāns Pēteris kar. 33 g.v. 03.02.1920.
Hermanis Zariņš Zariņš Hermanis Mārtiņa d. kar. 38 g.v. Rīgas pils. 07.01.1920.
Jānis Osvalds Zēbergs Zēbergs Jānis Osvalds Zēbergs - Sebežs kapt. 22.11.1889. Rankas pag. 25.06.1935.
Jānis Zeila Zeila Jānis Zeile, Zeilis serž., lidotājs 30.05.1905. 12.08.1931.
Aleksandrs Zelmenis Zelmenis Aleksandrs (Zapackis) kapt. 13.08.1901. 26.06.1941.
Ansis Zeltiņš Zeltiņš Ansis pulkv. 30.10.1863. Mēdzulas pag. 11.09.1942.
Jorģis Zemitans Zemitans Jorģis Zemitāns plkv. 23.02.1873. Skrīveru pag. 16.01.1928.
Jānis Zemtiņš Zemtiņš Jānis kar. 07.01.1920.
Nikolajs Ziediņš Ziediņš Nikolajs kar. 17.02.1892. 08.11.1920.
Jānis Zikmanis Zikmanis Jānis pulkv.-ltn. 16.05.1891. Vecpiebalgas p. 31.10.1938.
Ansis Zīverts Zīverts Ansis Siverts kar. Puzes p.,Ventsp.apr 03.02.1920.
Jānis Zoltneris Zoltneris Jānis kara inv. 12.08.1920.
Kristaps Zonnenbergs Zonnenbergs Kristaps Krišs kara ier. 14.01.1920.
Alberts Zurkaus* Zurkaus Alberts Curkans kar. 10.11.1898.(22 g.) 13.06.1920.
Roberts Zuzulis Zuzulis Roberts virsl. 09.03.1894. Plāņu pag. 2812.1929.
Andrejs Zvaigzne Zvaigzne Andrejs kar. Užavas p.,Ventsp.ap 04.08.1920.
Kārlis Zvirbulis Zvirbulis Kārlis kar. 04.05.1899. Iļģeciems (Rīga) 10.11.1919.
Jānis Zvirgzdiņš Zvirgzdiņš Jānis kar. 06.04.1900.(30 g.) Rīgas apr. 10.11.1919.
© www.rigasbralukapi.lv, 2022 Insbergs web lapu izstrāde un interneta risinājumi