LV / EN / DE / RU
Meklēt
Rīgas Brāļu kapi
Ievads Pasākumi Vēsture Apbedījumi Ansamblis Galerija Kontakti

Kapulauks

Centrālais kapu lauks
Gaisa spēku palīgu apbedījumi
Veco strēlnieku nodalījums
Meklēt
?! i Uzvārds Vārds Varianti Pakāpe Dzimis Dzim./pierakst. viet Miris
(Jānis)* (Legzdiņš)* (Legzdiņš) (Jānis) Lazdiņš Kārlis kareivis 11.III 1921. 10.VII 1944.
Artūrs  Ābelīte Ābelīte Artūrs Augusts Arturs kapr.,unteršarfīrers 18. I. 1909. Ārciemā 26.VIII 1944.
Eduards Āboltiņš Āboltiņš Eduards 19.IX 1944.
Roberts Alksnītis Alksnītis Roberts 19.IX 1944.
Arnolds Andersons Andersons Arnolds dižkar., šturmanis 9.VII 1923. 25. IV 1944.
Arnolds Voldem. Ardens Ardens Arnolds Voldem. ltn. 11.VII 1904. 19.VIII 1944.
Jānis Bērziņš Bērziņš Jānis 1927 19.IX 1944.
Jānis Bērziņš Bērziņš Jānis 1927 19.IX 1944.
Oļģerts Bezdelīga Bezdelīga Oļģerts 1927 19.IX 1944.
Alma  Birzeniece Birzeniece Alma 1900.16. XI 27.03. 1982.
Aleksandrs Birzenieks Birzenieks Aleksandrs Augusta d. 1893.18.VIII 03.01.1980.
Arvīds Ceimers Ceimers Arvīds dižkar., šturmanis 17.IV 1922. Lubezeres p. Iesaln. 19.VIII 1944.
Indulis Dambīts Dambīts Indulis 19.IX 1944.
Jānis Dauvarts Dauvarts Jānis 1927 19.IX 1944.
Juris Duņēns Duņēns Juris 03.VIII 1927. 19.IX 1944.
Oļģerts Eglīte Eglīte Oļģerts 25.I. 1927. Rīgā 19.IX 1944.
Aleksandrs Elksnītis Elksnītis Aleksandrs 19.IX 1944.
Vitauts Ēvele Ēvele Vitauts 1927 19.IX 1944.
Herberts Freivalds Freivalds Herberts 26.V 1927. 19.IX 1944.
Aleksandrs Gailītis Gailītis Aleksandrs vltn. 08. I. 1910. Orenburgā 20.VIII 1944.
Jānis Groza Groza Jānis vltn.,ob.šturmfīrers 1.VI 1913. Varakļānos 16.VIII 1944.
Marino Ivanovs Ivanovs Marino 03.V 1927. Rīgā 19.IX 1944.
Rolands Jansons Jansons Rolands 16.VIII 1927. 19.IX 1944.
Leonids Jēgers Jēgers Leonids 19.IX 1944.
Tālivaldis Jēkabsons Jēkabsons Tālivaldis 1927 19.IX 1944.
Jānis Kauliņš Kauliņš Jānis 1927 19.IX 1944.
Vladislavs Kindzulis Kindzulis Vladislavs 28.XII 1928. 19.IX 1944.
Kārlis Kļaviņš Kļaviņš Kārlis Kļavītis kareivis 7.VII 1909. 27.IV 1944.
Eduards Krickis Krickis Eduards 17.IV 1927. 19.IX 1944.
Harijs Krujelis Krujelis Harijs 1927 19.IX 1944.
Rolands Kuive Kuive Rolands 16.I.1928. Rīgā 19.IX 1944.
Voldemārs Ķimenis Ķimenis Voldemārs vltn. 10.V 1910. 01.IX 1944.
Rūdolfs Brunis Lācis Lācis Rūdolfs Brunis 30.X 1928. 19.IX 1944.
Alfrēds Lapacinskis Lapacinskis Alfrēds kareivis 7.X 1922. 25.IV 1944.
Edgars Liberts Liberts Edgars 19.IX 1944.
Kārlis Lillennurms Lillennurms Kārlis Lillenurms vserž.,hauptšarfīr. 12.X 1905. 26.IV 1944.
Jānis Lūsis Lūsis Jānis 05.IV 1927. 19.IX 1944.
Voldemārs Mežulis Mežulis Voldemārs 19.IX 1944.
Osvalds Miezītis Miezītis Osvalds vec.v.vietn. standart.ob.junker 28.VI 1924. 8.IV 1944.
Uldis Miķelsons Miķelsons Uldis 31.V 1930. 19.IX 1944.
Raimonds Miķītis Miķītis Raimonds 22.II 1927. 19.IX 1944.
Jānis Oldermanis Oldermanis Jānis 03.III 1927. 19.IX 1944.
Kārlis Priedītis Priedītis Kārlis vltn.,ob.šturmfīrers 21.VII 1906. Rīgā 20.VIII 1944.
Kārlis Putniņš Putniņš Kārlis 18.II.1927. Skaņkalnes Vērm. 19.IX 1944.
Kārlis Riba Riba Kārlis vicekaprālis 04.IX 1914. Lietuvā VIII 1944.
Ivars Zigfrīds Riņķis Riņķis Ivars Zigfrīds 10.X 1928. 19.IX 1944.
Arvīds Aleksandrs Rožukalns Rožukalns Arvīds Aleksandrs kareivis 21.X 1919. Rīgā 2.V 1944.
Jānis Skrūzmanis Skrūzmanis Jānis ltn., unteršturmfīrer 3.XII 1914. 20.IV 1944.
Imants Skujiņš Skujiņš Imants 19.IX 1944.
Jāzeps Smiltiņš Smiltiņš Jāzeps kareivis 9.X 1920. 1944
Imants Stabiņš Stabiņš Imants 03.III 1927. 19.IX 1944.
Kārlis Stūrītis Stūrītis Kārlis šturmmanis 1927.(1918.5.8.) Rīgā 19.IX 1944.
Andrejs Svīķis Svīķis Andrejs Sviķis 30. XI 1927. Rīgā 19.IX 1944.
Fricis Šēns Šēns Fricis 19.IX 1944.
Kārlis Šmits Šmits Kārlis 30.XII 1927. 19.IX 1944.
Vilnis Šūtelis Šūtelis Vilnis 20.III 1927. 19.IX 1944.
Roalds Vītoliņš Vītoliņš Roalds 30.III 1929. 19.IX 1944.
Viktors Zunda Zunda Viktors 11.XI 1928. 19.IX 1944.
Ādolfs Zvirgzdiņš Zvirgzdiņš Ādolfs šturmmanis 1927.(1921.11.2) Smiltenē 19.IX 1944.
© www.rigasbralukapi.lv, 2023